Nowe ceny za badania lekarskie

Home  >>  Nowe ceny za badania lekarskie

20 lipca 2014 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia określające szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Akt normatywny wprowadza cenę urzędową za przeprowadzanie wskazanych badań, która obecnie wynosi 200 zł.

Wprowadzenie  sztywnej opłaty 200 zł za przeprowadzanie badań lekarskich, nie pozwoli lekarzom na samodzielne ustalanie jej wysokości.

 Rozporządzenie obowiązuje od 20 lipca 2014 r.