Zmiany w egzaminie teoretycznym

Home  >>  Zmiany w egzaminie teoretycznym

Wraz z dniem 19.01.2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady związane ze zdaniem egzaminu teoretycznego. Poniżej w punktach przedstawiamy Państwu krok po kroku, jak będzie wyglądał nowy egzamin.

1.  Baza pytań będzie tworzona dynamicznie, tzn., że do istniejącej już puli pytań, co jakiś czas będą dodawane nowe pytania.
2.  Egzamin teoretyczny będzie miał formę testu jednokrotnego wyboru.
3.  Pytania przedstawione są w formie klipów wideo, zdjęć, animacji lub pytań bez zdjęć.
4.  Test będzie się składał z 32 pytań, w tym:
4.1. 20 pytań z wiedzy podstawowej (dwa warianty odpowiedzi: TAK albo NIE)
4.2. 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy (trzy warianty odpowiedzi: A, B albo C)
4.3. W zależności od przypisanego danemu zagadnieniu (pytaniu) znaczenia (wysokie, średnie bądź niskie) dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, za wskazanie prawidłowej odpowiedzi osoba egzaminowana otrzyma 3, 2 albo 1 punkt.
5. Odpowiedzi można poprawiać tylko do momentu przejścia do kolejnego pytania.
6. Pozytywny wynik egzaminu końcowego egzaminowany może osiągnąć uzyskując przynajmniej 68 z 74 punktów.
7. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut.
7.1. Na udzielenie odpowiedzi na pytania z części podstawowej przewidziano po 10 sekund.
7.2.Natomiast na udzielenie odpowiedzi na pytania z części specjalistycznej przewidziano po 30 sekund.
8. Do egzaminu będzie można przystąpić już na miesiąc przed osiągnięciem minimalnego wieku wymaganego dla danej kategorii.
9. Egzaminowanemu, któremu trzykrotnie nie powiedzie się na egzaminie teoretycznym, nie będzie zmuszony do odbycia obowiązkowego szkolenia dodatkowego. Natomiast taka osoba może dobrowolnie skorzystać ze szkolenia uzupełniającego.
10.Na egzamin obowiązkowo należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport!!!

Zmiana formy i ilości pytań nie wpłynie na zmianę jego zakresu. Materiał do opanowania przez przyszłego kierowcę pozostaje ten sam, który obowiązuje obecnie. Pytania zostaną skonstruowane w ten sposób, żeby egzaminowany odpowiadał z punktu widzenia kierowcy. Czas przewidziany na udzielenie prawidłowej odpowiedzi odzwierciedla tempo podejmowania decyzji przez kierowcę na drodze.

My z naszej strony możemy zagwarantować, że dołożymy wszelkich starań w przekazaniu kursantom w miarę w jak najprostszy sposób wiedzy dotyczącej przepisów drogowych, co przełoży się na uzyskanie przez Państwa pozytywnego wyniku na egzaminie państwowym.

POWODZENIA ! :)