Zmiany w kategoriach oraz wymaganiach wiekowych dla poszczególnych kategorii

Home  >>  Zmiany w kategoriach oraz wymaganiach wiekowych dla poszczególnych kategorii

Z dniem 19.01.2013 r. wraz z wejściem w życie zmian dotyczących zdawania egzaminów na prawo jazdy na nowych zasadach będą się wiązały zmiany w dotychczas już istniejących kategoriach oraz powstaną nowe kategorie, a także korekcie ulegną wymagania odnośnie wieku dla poszczególnych kategorii.

Nowe kategorie:

* kategoria AM: ma zastąpić kartę motorowerową i pozwolić na kierowanie motorowerami oraz czterokołowcami lekkimi
* kategoria A2: czyli kat. pośrednia między kategorią A1 a kat. A, będzie pozwalać na kierowanie motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy ciała własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg

Zmiany w kategoriach:

* kategoria B1: z tą kategorią nie będzie można już prowadzić samochodów osobowych

Wymagania wiekowe dla poszczególnych kategorii:

* 14 lat dla kat. AM
* 16 lat dla kat. A1, B1
* 18 lat dla kat. A2, B
* 20 lat dla kat. A, jeżeli osoba od co najmniej 2 lat posiada prawo jazdy kat. A2
* 24 lata dla kat. A, jeżeli osoba nie posiada co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kat. A2.