Cennik

cennik-ela-2016

* Dotyczy osób z poza OSK ELA

** Dotyczy uczącej się młodzieży

 

UWAGA:

Każdy kurs można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.
Płatności można dokonać w 3 ratach.