Szkolenia ADR

Przechwytywanie

Kurs ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Podstawa prawna:

Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 227 poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 619).

Cel kursu:

Kurs ma na celu przygotować kierowcę do wykonywania przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Warunki uczestnictwa:

wiek – 21 lat

prawo jazdy odpowiedniej kategorii do rodzaju pojazdu użytego do przewozu.

Zakres kursu:

Kurs ADR – podstawowy

Kurs podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas.

24 godziny

Kurs ADR – cysterny

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach.

16 godzin

Kurs ADR – klasa 1

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wybuchowych klasy 1.

8 godzin

Kurs ADR – klasa 7

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych promieniotwórczych klasy 7.

8 godzin

Egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Marszałka Województwa.

Przechwytywanie

 Instrukcje ADR – LINK