Kategoria AM

Home  >>  Kategoria AM

Mamy przyjemność prowadzenia dla Państwa szkoleń prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany minimalny wiek do ubiegania się o prawo jazdy kategorii AM wynosi 14 lat.

Prawo jazdy kategorii AM stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

a) motorowerem,

b) czterokołowcem lekkim.

Kategoria AM - motocykl

Kurs podstawowy obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych (godziny lekcyjne po 45 minut) oraz 10 godzin zajęć praktycznych (godziny zegarowe po 60 minut). Teorię przeprowadzamy w sali wykładowej przy ul. Farnej 8. Zajęcia praktyczne obejmują jazdy na naszym placu manewrowym, który zlokalizowany jest przy ul. Rzemieślniczej 16 oraz w ruchu drogowym. Staramy się przekazać naszym kursantom niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do uzyskania pozytywnego wyniku Egzaminu Państwowego, a co najważniejsze uczymy bezpiecznego i mądrego poruszania się po drogach.

Kategoria AM - motocykl