Kategoria A2

Home  >>  Kategoria A2

Yamaha MT06
Mamy przyjemność prowadzenia dla Państwa szkoleń prawa jazdy kategorii A2.

Wymagany minimalny wiek do ubiegania się o prawo jazdy kategorii A2 wynosi 18 lat.
Prawo jazdy kategorii A2 stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Yamaha MT06 A2

Kurs podstawowy obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych (godziny lekcyjne po 45 minut) oraz 20 godzin zajęć praktycznych (godziny zegarowe po 60 minut). Szkolenie teoretyczne przeprowadzamy w sali wykładowej zlokalizowanej przy ul. Farnej 8 na II piętrze, natomiast zajęcia praktyczne najpierw odbywają się na naszym placu manewrowym przy ul. Rzemieślniczej 16. Kolejnym etapem szkolenia jest jazda po mieście. Zaczynamy od spokojnych tras dla oswojenia się z ruchem miejskim, a potem ćwiczymy jazdę po mieście, gdzie będziemy zdawać Egzamin Państwowy. Zależy nam, by nauczyć każdego kursanta jeździć bezpiecznie, pewnie, zgodnie z techniką jazdy i obowiązującymi przepisami.